BISIBIS

Balak, Inigmat, Sugilanon, ug Inigat sa Bisdak (BISIBIS).

Wednesday, June 21, 2006

Tigi sa Balak ug Sugilanon: Apil Ta Bay!

Ang Gawad Komisyon 2006 usa ka tigi sa pormal nga pagsulat nga gipasiugdahan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) nunot sa pagsaulog sa Buwan ng Wikang Pambansa (Agosto 1-30, 2006). Ang Gawad Komisyon alang ning tuiga langkoban gihapon sa naandang Gawad Komisyon sa Sanaysay-Gantimpala ng Collantes nga bukas lamang sa pinulongang Filipino.

Gawas niini, sa labing unang higayon, magpahigayon usab og linain nga tigi alang sa mosunod nga pinulongang pangrehiyon: (1) Sugboanong Binisaya, ug (2) Iloko.

Ang tigi sa pangrehiyong pinulongan alang lamang sa Balak (Poetry) ug Mubong Sugilanon (Short story). Apan sa mosunod nga katuigan, palapdan ang ginsakpan sa tigi sa uban pang pinulongang rehiyonal ug lokal.

MGA LAGDA:

1. Bukas ang tigi sa tanang magsusulat gawas lamang sa mga kawani sa KWF lakip ang ilang mga kabanay.

2. Para sa Gantimpalang Collantes nga bukas lamang sa pinulongang Filipino, ang mga kanhi mananaog sa Una ug Ikaduhang Ganti sa magkasumpot nga tuig makaapil lamang paglabay sa duha (2) ka tuig.

3. Ang salmot kinahanglang orihinal ug dili hinubad gikan sa laing pinulongan, wala pa makadaog sa bisan diing tigi, ug wala pa mapatik sa bisan unsang basahon.

4. Ang mga salmot dili butangan og timailhan bisan ngalan. Naay linaing pormang makuha sa buhatan o ma-download gikan sa http://wika.pbwiki.com/ para sa ngalan, adres ug uban pang impormasyon. Ang naasoyng porma, human kapil-api, kinahanglang panotaryohan.

5. Ang tema alang sa gumalaysay sa Filipino mao: "Ang buwan ng wikang pambansa ay buwan ng mga wika sa Pilipinas" o bisan unsang tema nga nagtuki sa dibersidad pangpinulongan ug pangkultura sa Pilipinas.

6. Gawasnon ang tema sa tigi sa Balak ug Mubong Sugilanon alang sa pinulongang Sinugboanong Binisaya ug Iloko.

7. Ang katas-on: Alang sa Gumalaysay, 20 hangtod sa 30 ka pahina. Alang sa Balak, usa ka hugpong nga langkoban sa 7 hangtod sa 10 ka balak. Alang sa Mubong Sugilanon, 10 hangtod sa 20 ka pahina. Ang mga salmot kinahanglan kompyuterisado (Font: 12-Arial) o kaha makinilyado sa duha ka lab-ang (double-spaced) sa 8 ½ x 11 nga bond paper ug adunay margin nga usa ka pulgada sa upat ka kilid.

8. Sa mga salmot nga kompyuterisado, kinahanglan nga maglakip og upat ka hard copy ug usa ka electronic file sa matag salmot. Sa makinilyadong salmot, upat ka malinis nga kopya ang gikinahanglan.

9. Usa (1) lamang ka salmot sa matag kategoriya ang mahimong isumiter sa matag entrante.

10. Mga ganti sa matag kategoriya:Unang Ganti Php 15,000.00 + tropeyo. Ikaduhang Ganti Php 10,000.00 + plake. Ikatulong Ganti Php 8,000.00 + plake. Tulo ka Pinasidunggan Php 2,000.00 + sertipiko. Ang tanang sumasalmot niining tigia makadawat og Pamatuod sa Pagsalmot atol sa adlaw sa pagsumiter sa iyang salmot sa buhatan sa KWF.

11. Ang desisyon sa mga maghuhukom ing pinal ug di na malubag. Ang tanang mananaog nga salmot panag-iyahon sa KWF ug katungod na niini ang pagpapatik nga walay madawat nga royalty ang tagsulat.

12. Ang pagpanawat sa salmot hangtod lamang sa Hulyo 28, 2006, alas 5 sa hapon. Kon pinaagi sa koreyo o kaha courier services ang pagpadala, kinahanglan nga aduna kiniy tatak sa postal service sa naasoyng petsa o kaha sa mas sayo niini. Kon pinaagi sa email, iapil isip attachment (sa format nga MS word document) ang (1) salmot, ug (2) pinil-apang porma gikan sa KWF.Ipadala ang mga salmot sa:Gawad Komisyon 2006Komisyon sa Wikang FilipinoG/F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.,Malacañang Palace Complex, San Miguel, Manila.Tel. No. 7363832/ email ad: mailto:gawad_kwf@yahoo.com

3 Comments:

Blogger King4tech said...

nice site. exchange link here www.cebucircle.com thanks!

5:55 AM  
Blogger james lobedica said...

nice

9:48 PM  
Blogger James Bond said...

MUG-OT

talan-awon sa panagway'ng wala mahimuot,
agtang mangunot paubana’g simod pinabudlot,
walay pulong mapasupot, nawong alimuot
dili manumbaling sa palibot, dili masabot

nagkalainlain ang hinungdan sa mug-ot
may mug-ot nga gipaningot, daw may ipaabot
may magpamug-ot mug-ot, panagsa na lang mamilok,
dili molihok, dili makigtabi, dili gusto magpasamok

Sa tiyan siya gisul-an, sa kaon nasubraan,
nawong niya nagmug-ot, siya gipangulbaan,
ayaw lang gayud doula, ayaw’g taroga,
basin makapabuhi sa pinugngan'g gininhawa,

kasilyas gihandom niya, pabuhagay gipangandakan
sa kaon siya nasubraan, buwa madungog sa tiyan
alibyo ug kahaw-ang gipangita aron kapahungawan,
paluag sa kamug-ot gipangitaan ug kasulbaran.

10:26 PM  

Post a Comment

<< Home