BISIBIS

Balak, Inigmat, Sugilanon, ug Inigat sa Bisdak (BISIBIS).

Wednesday, March 08, 2006

Unsa nang BISIBIS?

Balak, Inigmat, Sugilanon, ug Inigat sa Bisdak (BISIBIS)

PASIUNA SA UNANG GULA SA BASAHON
(Marso 2005)

Pananglit, usa ka tanaman ang Bisayang buhilaman. Ug tutoki ang naglagiting nga udtong tutok sa mga kinaadman ug mga mugna sa bag-ong siglo: makasuwaw, makalingla, makalingaw ug makahaylo.

Apan, ay, dili baya ikalilong--- ug ayaw kalimti--- nga sa sinugdan mao ang pulong. Kini mao’y liso sa kahimatngon sa kaugalingong kinaiyahan, nahimong ugat sa paghanduraw ug pagpadayag. Ug gikan dinhi ang atong katitikan--- pinaagi sa lumad natong mga magsusulat--- natikad.

Kini padayon natong pabuswakon, ug atong palapdon ang wanang niini samtang nagkagamay ang kalibutan ug nagkaalingugngog. Aron di ta mabungog, atong mugnaon ang lasang sa atong kaugalingong tingog. Padayong lunhaw ug malungtaron. Dinhi kita, ugma damlag, magpahiluna ug magpalandong tadlas sa kausaban sa panahon.

Sa kasamtangan, ania ang buhagay sa mga bag-ong tubo. Tabunok nga yuta. Tuboran sa katam-is.

Ug kining mga wisik sa damgo ug kahiamgo, kining lusok ug badlis sa kahayag, atong ibisibis.


- MICHAEL U. OBENIETA

0 Comments:

Post a Comment

<< Home