BISIBIS

Balak, Inigmat, Sugilanon, ug Inigat sa Bisdak (BISIBIS).

Wednesday, March 08, 2006

BALAK ni Oliver FloresPAGPAKABUHI

Gikan dinhi may dalan akong gisubay
Wala ko na kinahanglana ang iwag.
Unsa’y kapuslanan sa akong mga mata
Nga dili makakita sa kahayag
Bisan sa kangitngit sa kagabhion?
May kasingkasing usab kaong nagpitik
Sama sa taknaan nga duna’y tumong.
Ang akong mga tiil mainampingon mata’g lakang
Makapiang gud kon madakin-as sa danglog nga agianan.
Igo-igong kalipay husto na kanako
Dili ko gusto sa nanagdaling mga tunob sa Colon
Naggukod sa kinislap sa bulawan.
Mas gusto ko pa paminawon ang gilaylay
Sa buang sa kadalanan.
Lagmit taas ang akong latason
Mahimo usab nga mubo lang
Depende.
Hinuon, may sanggot nga dili kapugngang moabot
Kana bang supak ka apan mouyon lang.
May dulaan o butang nga mahimong maako?
Dili man gud ako ang tag-iya kanako!

_________________________________
Napatik sa unag gula sa BISIBIS (Marso 2005)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home