BISIBIS

Balak, Inigmat, Sugilanon, ug Inigat sa Bisdak (BISIBIS).

Wednesday, March 08, 2006

BALAK ni Maria Victoria Beltran

PANAHON

Sugilon pa sa akong Papa
adunay suba nga abtik pa sa kilat.
Puno sa bulawan ug sa lumot
nga bugnaw sa palad ug lapalapa
sa mga batang nagdula.

Matud pa sa akong Papa
adunay suba nga ang tingog
daw awit sa langgam
nga nibatog sa mga bato
nga nagpuyo sa atong kalasangan.

Asoy pa sa akong papa adunay
suba diin ang mga isda. Nagsayaw
duyog sa pagbundak sa ulan
ug dahunog sa ngislit nga hangin.
Usa ka higayon akong gipangutana

si Papa. Asa na man diay
ang iyang suba nga tabonon?
Matud pa niya ambot lang kaha
kay ang tinuod ang nawala
ang iya ra mang pagkabata.

__________________________________
Napatik sa unang gula sa BISIBIS (Marso 2005)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home